Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-01-13 16.45

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Som förväntat har julledigheterna lett till en viss minskning av influensaspridningen, men nu när skolor och arbetsplatser är i full gång igen kan vi förvänta oss att den tar fart igen. Toppen ligger sannolikt fortfarande några veckor framåt i tiden. Även RS-virus sprids nu i samhället och framför allt spädbarn bör så långt som möjligt skyddas mot smitta genom att försöka undvika närkontakt med förkylda äldre syskon och vuxna.

Influensavaccin

Den här säsongen har det slagits nytt rekord i influensavaccination och hittills har drygt 57 000 personer har hittills vaccinerats. Fantastiskt bra jobbat av alla vaccinatörer! Då antalet invånare som är över 65 år hela tiden ökar (i fjol med 1 000 personer) måste vi dock hela tiden vaccinera fler för att bibehålla samma andel vaccinerade. Nu är 61 % av alla över 65 år vaccinerade vilket är en liknande andel mot förra säsongen.

Dessvärre visar beräkningar från Smittskydd i Stockholm på ganska dålig skyddseffekt av vaccinet i år, för personer över 65 år bara runt 24% mot laboratorieverifierad influensa. Exakt vad det beror på är ännu oklart och man undersöker för närvarande om det tillkommit nya mutationer i virusgenomet som skulle kunna vara en förklaring. Skyddet mot behov av sjukhusvård för influensa verkar vara högre och troligen får ändå vaccinerade personer en mildare sjukdom med lägre risk för följdsjukdomar. Var generös med antiviral behandling med Tamiflu till individer som tillhör riskgrupp och insjuknar i influensa, oavsett vaccinationsstatus.

 

 

 

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka i Sverige, denna säsong och tidigare säsonger, samt dominerande influensatyp(er) per säsong

 

Uppdaterad: 2017-01-13
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion