Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-02-10 15.08

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

Tänk på RS virus för spädbarn och äldre. Antalet rapporterade RSV fall nådde under vecka 5 en hög nivå för säsongen. Spridningen av influensa ökade i hela Sverige under vecka 5 och influensaaktiviteten är fortsatt medelhög.

Respiratoriskt syncytial virus (RSV eller RS-virus) är en vanlig orsak till luftvägsinfektion. Den liknar oftast en vanlig förkylning, men små barn, och framför allt spädbarn, kan bli svårt sjuka och ibland behöva sjukhusvård. Även äldre personer och andra infektionskänsliga personer kan drabbas hårdare av en RS-infektion. Antalet rapporterade RSV fall nådde under vecka 5 en hög nivå för säsongen. Sedan säsongsövervakning startade vecka 40 2016 har fler än 3 000 fall av RSV rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Vid samma tidpunkt förra året hade drygt 500 fall rapporterats.

Influensa

Spridningen av influensa ökade i hela Sverige under vecka 5 och influensaaktiviteten är fortsatt medelhög. Totalt rapporterades 735 fall av influensa A och 10 fall av influensa B. Antalet fall och andelen positiva fall bland provtagna patienter ökade i Norrland, Svealand och Götaland. I Jönköpings län ökar antalet konstaterade influensafall fortfarande, 38 fall sista veckan jämfört med 26 fall veckan innan.  I övriga Skandinavien varierar influensaktiviteten och i Europa är influensaktiviteten oförändrad på hög nivå med regionala skillnader. Eftersom vaccinationsskyddet inte är 100-procentigt är det viktigt att Läkemedelsverket rekommendationer för behandling och profylax med antivirala medel vid svår influensasjukdom och till personer i riskgrupper följs.

 

Uppdaterad: 2017-02-10
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion