Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-03-10 15.30

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Influensan börjar vara på nedgång, men calici-säsongen är dessvärre inte över. Den gångna veckan har det varit magsjukeutbrott på Höglandssjukhuset och vi får även rapporter om en besvärlig situation med magsjuka på flera äldreboenden. Även Campylobacter-spridningen fortsätter på en historiskt hög nivå. I Stockholms län pågår ett utbrott av mässling som ännu inte riktigt är under kontroll, vilket påminner oss om att den smittan kan dyka upp även här.

Influensa

Campylobacter

Landets smittskyddsläkare går idag ut med en uppmaning om att överväga att avstå från att äta färsk kyckling eller åtminstone iaktta stor försiktighet vid hantering och tillagning av rå kyckling. Fryst kyckling innebär mindre risk då Campylobacter-bakterien i regel inte överlever frysning. Bakterien dör även vid upphettning, så väl tillagat kycklingkött är säkert att äta. Smittrisken finns i hanteringen av det råa kycklingköttet, då bakterien kan spridas via redskap eller händer till andra livsmedel som inte värms upp.

Mässling

Mässling kan misstänkas om en icke-immun individ insjuknar med feber, hosta, hudutslag och konjunktivit. Ta omedelbart telefonkontakt med infektionskliniken och/eller smittskydd redan vid misstanke om mässling. Mässling är extremt smittsamt och en person med misstänkt mässling skall inte sitta tillsammans med andra i väntrum.

Uppdaterad: 2017-03-10
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion