Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-03-23 17.05

Nyhetsbrev från Smittskydd vårdhygien

Influensan är på väg ner, men vinterkräksjukan hänger sig envist kvar trots att vintern går mot vår.

Influensa

Antalet influensafall minskar nu både i länet och i resten av Sverige och Europa. Folkhälsomyndighetens siffror visar tydligt att årets influensa har slagit hårdast mot personer över 65 år. Denna grupp står för flest verifierade fall och flest vårdtillfällen på IVA pga influensa och uppvisar även en klar överdödlighet beroende på influensa. Årets säsong har dominerats av influensa A (H3N2) och denna subtyp är sedan tidigare känd för att drabba äldre personer i större utsträckning.

 

 

Laboratorieverifierad influensa Sverige

Vinterkräksjuka

Det är fortsatt stor spridning av vinterkräksjuka i länet. Senaste veckan har läget på sjukhusen varit något lugnare utan några utbrott på avdelningarna, men flera äldreboenden och förskolor fortsätter att ha det riktigt besvärligt. Jönköpings län sticker också ut i den nationella statistiken med högst antal fall per 100 000 invånare. Förmodligen befinner vi väl oss ändå nära kulmen och borde kunna hoppas på en nedgång under de närmaste veckorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-03-23
Malin Bengnér, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion