Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-06-16 9.01

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Årets influensasäsong sammanfattas.

Influensasäsongen 2016/2017

Epidemiologi

Influensaspridningen började ovanligt tidigt, redan i november. Det kom sedan en tidig topp i antal fall redan runt jul, som var mest uttalad i norra Sverige men som vi även såg i vårt län. Efter julledigheterna tog så småningom spridningen fart igen för att kulminera runt sportlovet i slutet av februari. Årets säsong dominerades totalt av influensa A (H3N2). Mycket få fall av influensa A (H1N1) sågs och även om det kom en del influensa B mot slutet av säsongen så var det relativt få fall. Vissa län hade en mycket besvärlig influensasituation i vården, med många inneliggande patienter och smittspridning på vårdavdelningar. I Jönköpings län uppskattas influensabelastningen över lag ha varit medelhög, medan vi däremot hade en ovanligt besvärlig calicisäsong inom vård och kommunal omsorg.

Sjuklighet

H3N2-influensan är den som drabbar äldre svårast och man såg en signifikant överdödlighet i denna grupp under influensasäsongen. Risken att dö av influensa ökar med stigande ålder och bland de allra äldsta (>90 år) var risken att dö inom 30 dagar efter influensadiagnos hela 18 %. Antalet patienter som intensivvårdades för influensa var 362 (jämfört med 257 ifjol) och de flesta (69 %) av dessa var 65 år eller äldre.

Vaccination

Även i år intar Jönköpings län en hedrande förstaplats i landet när det gäller vaccinationstäckningen. Vi nådde 62 % av personerna över 65 år, vilket kan jämföras med rikssnittet på 49 %. En fantastisk insats av alla vaccinatörer! Inte minst med tanke på att antalet personer över 65 år hela tiden ökar i länet och att man därför måste vaccinera runt 1 000 fler personer varje år för att upprätthålla samma täckningsgrad.

Tyvärr var inte skyddseffekten av influensavaccinet den allra bästa. Beräkningar från Stockholms län uppskattar en så låg skyddseffekt som 28 %. Exakt vad detta berodde på är inte klart. Det verkade vara en god överensstämmelse mellan de cirkulerande virusstammarna och vaccinet, men möjligen har det ändå skett någon mindre förändring av viruset som påverkat vaccineffekten.

En omfattande sammanställning av influensasäsongen finns publicerad på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nästa säsong

Vilket influensavirus som kommer till hösten vet vi ännu inte, men vi är redan igång med att planera för nästa säsong och tider för våra vanliga informationsträffar för vårdpersonal och vaccinatörer är bokade, se nedan.

Informationsträffar om årets vaccination mot influensa:

En nyhet för i år är att vi satsar på att förbättra informationsutbytet mellan den regionala vården och kommunerna kring smittsamma patienter, med fokus på influensa och calici. Vi bjuder in till en eftermiddag per länsdel med syfte att hitta gemensamma rutiner och informationskanaler för att minska risken för smittspridning i vård eller omsorg. Inbjudan med mer information kommer inom kort.

Uppdaterad: 2017-06-16
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion