Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-06-29 13.50

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Fästingsäsongen är igång och glöm inte kikhosta.

Fästingar

Sommartid innebär fästingsäsong. Se över huden på hela kroppen efter att du varit ute och ta bort eventuella fästingar så snart som möjligt. Hos små barn sätter sig gärna fästingarna i hårbotten. De flesta färstingbett är ofarliga, men några fästingar bär på borrelia. TBE är ovanligt i vårt län, men några enstaka fall brukar dyka upp varje år och vi verkar ha ett par riskområden på var sin sida om Vättern. Läs mer om borrelia och  TBE i Faktadokumenten.

Ett nordiskt nätverk som arbetar med fästingburna infektioner har tagit fram en informationsbroschyr om fästingar som riktar sig till allmänheten. Denna bifogas i pdf-format till denna nyhet, men vi kommer även att skicka ut ett antal pappersexemplar till alla vårdcentraler som ni gärna får sprida på valfritt sätt.

Fästingar (pdf)

Kikhosta

Glöm inte bort kikhosta som orsak till långvarig hosta. Vi har haft några kikhostefall de sista veckorna och de senaste åren är det just under sommar och höst som flest fall dykt upp. Att snabbt ställa rätt diagnos är viktigt för att minska smittspridningen och skydda de minsta barnen mot svår sjukdom. Läs mer om kikhosta här.

Uppdaterad: 2017-06-29
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion