Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-09-08 10.46

Välkommen till hygienträff inom folktandvården 14 november 2017

Alla med intresse för hygien inom tandvården, hygienobservatörer men även andra, är varmt välkomna!

Under träffen kommer vi titta på våra följsamhetsmätningar och diskutera kring våra hygienrutiner, bland annat genom en filmvalidering – bedömer vi lika?

Det blir också nyheter och information kring vintersäsongens aktuella smittämnen.

Anmälan görs i Lärandekalendern (länk) senast 6 november.

Varmt välkommen!

Uppdaterad: 2017-09-08
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion