Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-09-15 11.29

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Campylobakterinfektionerna är nere på normala nivåer, men några Salmonella-fall har dykt upp.

Campylobakter

Sensommaren är högsäsong för livsmedelsburen magsjuka och framför allt Campylobakter. I år gläder vi oss ändå åt att siffrorna ligger i nivå med tidigare år, och det stora nationella utbrottet från färsk kyckling får sägas vara över. Kycklingproducenterna vidtog flera åtgärder, som rengöring av transportburar m.m., och till slut syntes en nedgång i antalet fall. Fortfarande finns det Campylobakter i en del kycklingkött och rå, färsk kyckling bör hanteras försiktigt med noggrann rengöring av skärbrädor och redskap och genomstekning av köttet. Fryst kyckling är inte helt riskfritt, men innehåller i regel betydligt färre levande bakterier då Campylobakterna är känsliga för frysning.

 

Salmonella

Senaste veckorna har ett nationellt utbrott av Salmonella med ett tiotal fall uppmärksammats. Typningar har visat att bakterierna är snarlika och sannolikt kommer från samma smittkälla. I första hand misstänks utländska ägg (i form av Bearnaisesås eller i drink) vara smittkällan. Ett gott råd kan vara att hålla sig till ägg som är svenska (som i princip alltid är Salmonellafria), åtminstone om man avser att konsumera dem råa.

Uppdaterad: 2017-09-15
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion