Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-09-28 14.19

Nyhetsbrev om kikhosta och nytt utbrott av Salmonella

Vi påminner igen om kikhosta och flaggar för ett nytt utbrott av Salmonella.

Kikhosta

Vi får fortfarande ett ökat antal anmälningar om kikhosta i länet. Främst är det vuxna som drabbats och som väl är har vi inte haft något svårt sjukt spädbarn ännu. Vissa har gått länge med riktigt jobbig hosta innan något prov tagit och vi vill därför återigen påminna om kikhosta som en viktig differentialdiagnos. Vuxna får sällan riktiga kikningar, men däremot en intensiv hosta – ”hostar tills man kräks”. Framför allt om det finns spädbarn eller gravida i omgivningen är det viktigt att ta kikhosteprov. Vi på Smittskydd svarar gärna på frågor kring smittspårning och förebyggande åtgärder om du är osäker.

Mer information om kikhosta hittar du här.

Salmonella (Obs! Uppdaterad information)

För några veckor sedan hade vi i Sverige ett Salmonella-utbrott som utgick från importerade ägg men som nu verkar ha klingat av. Nu pågår istället ett större nationellt utbrott med drygt 40 fall av Salmonella typhimurium där smittkällan verkar vara salami. Produkten är nu tillbakadragen från marknaden och säljs inte längre i butik. Däremot finns det en risk att  det fortfarande finns sålda korvar kvar ute i hemmen och att det därmed skulle kunna dyka upp fler fall ytterligare en tid. Hittills har vi inga kända fall i länet.

Mer information om utbrottet finns på Folkhälsomyndighetens hemsida här.

Uppdaterad: 2017-09-29
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion