Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-10-23 9.43

Inrapportering till Infektionsverktyget stängs av

Inrapportering till Infektionsverktyget stängs av när Cosmic 8.1 införs. Detta beror på att det inte går att skapa läkemedelspaket i Cosmic 8.1 som innehåller antibiotikamallar om Infektionsverktyget är aktiverat. En rättning från Cambio kommer i bästa fall till april nästa år, men troligtvis dröjer det ända till oktober 2018.

Förutsättningar för Infektionsverktyget i Cosmic 8.1

Ett stort antal problem har funnits sedan de första ”Cosmic-kunderna” gick in i Cosmic 8.1. Detta har gjort att ingen av dessa kunder i nuläget använder IV. Även om många av de initiala problemen är lösta, återstår åtminstone ett mer allvarligt:

Det går inte att skapa läkemedelspaket som innehåller antibiotikamallar om Infektionsverktyget är aktiverat. Läkemedelspaket (också kallat mallpaket) innebär en stor fördel för opererande kliniker genom att spara många klick och därmed tid. Mallpaket har därför bedömts väga tyngre än fortsatt inrapportering till IV. En rättning från Cambio kommer i bästa fall till april nästa år, men troligtvis dröjer det ända till oktober 2018.

I november 2017 levererar Cambio rättningar av en del mindre problem, relaterade till IV. Innan denna leverans är installerad finns det inte förutsättningar för att testa IV i Cosmic, eftersom koppling saknas mellan Cosmic testmiljö och rapporterings-verktyget nationellt. Även om någon klinik (utan behov av mallpaket) skulle vilja prioritera IV, saknar vi alltså möjlighet att i nuläget testa IVs funktionalitet i 8.1.

Konsekvenser

  • Såväl de enskilda klinikerna som Strama tappar förutsättningar för att följa upp användningen av antibiotika direkt i rapporteringsverktyget där det även är kopplat till diagnoser, vårdkontakter och viss information från ROS.

Åtgärder

  • Vid skapandet av läkemedelsmallar för 8.1 används lämpliga ordinationsorsaker i så stor utsträckning som möjligt, för att ändå i statistik kunna hitta t.ex. antibiotika ordinerat som profylax vid operation.

  • Strama tillsammans med Folkhälsa Sjukvård och IT-centrum, kommer försöka hitta lösningar för att lokalt kunna följa upp antibiotikaanvändningen, när 8.1 är produktionssatt.

  • Tillsammans med övriga Cosmic-kunder arbetar vi för att Cambios lösning ska bli klar och tillgänglig för implementering redan under våren.

Uppdaterad: 2017-10-23
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion