Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-12-01 9.29

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Ännu ett nationellt salmonellautbrott.

Salmonella

Ovanligt många (ca 20 stycken) fall av en ovanliga typ av salmonella (Salmonella kentucky) har dykt upp senaste veckorna. Flest fall finns i Västra Götaland och ännu har vi inget i vårt län. I så gott som alla fall rör det sig om äldre, nedsatta patienter som verkar ha smittats på sjukhus eller på äldreboenden. Det pågår nu ett intensivt sökande efter en smittkälla med provtagning av livsmedel, näringsdrycker, energitillskott m.m., men hittills utan resultat. Troligen finns fler smittade som inte upptäckts, delvis på grund av att lite oklara tarmbesvär och diarré är vanligt förekommande i gruppen multisjuka äldre och inte alltid leder till provtagning. För närvarande kan det därför vara klokt att vara extra frikostig med provtagning (fecesodling) vid diarré hos äldre, nedsatta patienter på boenden eller på sjukhus.

Influensa

Några enstaka influensafall har börjat dyka upp. Vaccinationstäckningen är hittills lite sämre än förra året. Samtidigt vet vi att lika många doser som ifjol redan har beställt hem till mottagningarna, så kanske kommer siffran att stiga framöver. Det är förstås inte för sent att vaccinera ännu!

 

Veckorapporter

 

 

Uppdaterad: 2017-12-01
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion