Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2016-05-12 8.30

Workshop kring läkemedelsprojektet

Det är dags att summera erfarenheterna av Läkemedelsprojektet och sikta framåt. Var med och påverka framtida arbete kring läkemedelsanvändning för våra patienter med vårdkontakter i både kommunal vård och primärvård

Efter ett år med fokus på läkemedelshantering för patienter med kommunal hemsjukvård lyfter vi nu blicken framåt

Den 24 maj kl 13-16 redovisas projektet i Rosensalen. Under eftermiddagen inbjuder vi till dialog kring fortsatt arbete för att ytterligare förbättra läkemedelsanvändningen.

Mer information och anmälan görs i Lärandekalendern

 

Uppdaterad: 2016-05-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service