Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2016-05-27 8.46

Nya föreskrifter och vägledning kring receptförskrivning och expedition

Den 1 juni 2016 träder nya föreskrifter gällande receptförskrivning och expedition i kraft. Detta är en reviderad version av de föreskrifter som styr förordnande och expedition av läkemedel, de så kallade ”receptföreskriften”.

De nya föreskrifterna är i ett omtryck som har fått namnet Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. De nya föreskrifterna ersätter de föreskrifter som heter LVFS 2009:13.

Det är bara ett fåtal ändringar i sak i de nya föreskrifterna, bland annat:

  • Upphävande av dosreceptblanketten och krav på att förskrivaren i första hand använder ett system avsett för förskrivning av dosrecept vid förskrivning till patient som får dosdispenserade läkemedel,

  • Nya regler gällande användning av ”obs” på receptet. Ändringen är en återgång till den skrivning som fanns tidigare.

Föreskrifternas disposition har ändrats på så sätt att bestämmelser som har ett innehållsmässigt samband hålls nu ihop utifrån vem bestämmelsen i första hand riktar sig till. Kapitel 2–6 riktar sig i första hand till förskrivare och kapitel 7–10 riktar sig till öppenvårdsapotek. Föreskrifterna inleds med en innehållsförteckning.

För att hitta föreskrifterna följ länken https://lakemedelsverket.se/overgripande/Lagar--regler/Lakemedelsverkets-foreskrifter---LVFS/

För att hitta vägledningen följ länken https://lakemedelsverket.se/overgripande/Lagar--regler/Vagledningar/

Vid frågor

Om ni har frågor kring författningen kan man kontakta Läkemedelsverket via eller via växeln 018 174060 (säkrast under telefontid kl. 13-14 dagligen).

Uppdaterad: 2016-05-27
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service