Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2016-08-31 15.43

Oralovite åter i maskinell dosdispensering

Oralovite tabletter har under sommaren varit restnoterad från tillverkaren. Det har inneburit att Apoteket AB inte kunnat dispensera läkemedlet till patienter som har Apodos. Nu är leveransen stabil igen och Oralovite finns åter att ordinera som dosförpackat läkemedel.

När Oralovite restnoterades i början av sommaren sattes preparatet ut av Apoteket AB på de patienter som hade detta maskinellt dosdispenserat.

Läkemedelskommittén skickade ut information till förskrivarna med förslag på ersättningsprodukt (Beviplex Forte).

Nu finns alltså Oralovite tillgängligt igen men ett aktivt byte behöver göras av förskrivaren.

Apoteket AB har nu informerat landstingen att de kommer att gå vidare med att distribuera ut information till berörda förskrivare om vilka patienter det gäller.

Uppdaterad: 2016-08-31
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service