Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2016-09-15 12.19

Läkemedelskommitténs förskrivningsmål 2016 - förslag på åtgärder

Läkemedelskommittén har publicerat förslag på åtgärder för att nå förskrivningsmålen för 2016.

Malin Holmqvist, klinisk apotekare, Region Jönköpings län har utarbetat förslag på åtgärder för att nå läkemedelskommitténs förskrivningsmål 2016. Läkemedelskommittén ställer sig bakom förslagen och rekommenderar att åtgärderna kan användas för att nå förskrivningsmålen för 2016.

Mera information
(enbart på intranätet för Region Jönköpings län)

Förslag på åtgärder till Läkemedelskommitténs förskrivningsmål

Uppdaterad: 2016-09-15
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion