Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2016-11-16 8.41

Färre recept på receptfritt

Läkemedelskommittén vill påminna om de riktlinjer som finns för receptförskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt.

Syftet med riktlinjerna är att ge stöd till förskrivare i Region Jönköpings län i valet mellan att förskriva läkemedel på recept eller att hänvisa patienten till apotek för egenvård.

 

Mera information

Färre recept på receptfritt

Riktlinjer för receptförskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt

Uppdaterad: 2016-11-16
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion