Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-02-09 13.54

Handlingsplan mot polyfarmaci välkomnas

Strävan efter att minska polyfarmacin väcker engagemang bland länets vårdcentraler. I läkemedelskommitténs nyhetsbrev Förskrivaren nr 1, 2017 berättar två verksamhetschefer om sin bild av vad som behöver göras. Båda välkomnar att läkemedelskommittén tagit fram en tydlig handlingsplan.

Roland Lundgren
Roland Lundgren, verksamhetschef och distriktsläkare på vårdcentralen Aroma menar att arbetet mot polyfarmaci inte får ses som ett projekt, utan en del av det vardagliga arbetet. Foto: Johan W Avby.

Roland Lundgren, verksamhetschef, Vårdcentralen Aroma i Vetlanda:

Arbetet mot polyfarmaci får inte ses som ett projekt, utan måste ständigt pågå. Det menar Roland Lundgren, verksamhetschef och distriktsläkare på privata vårdcentralen Aroma.

– Det gäller att hela tiden utvärdera, ompröva och anpassa behandlingen. Det engagemanget har patienterna rätt att förvänta sig, säger han.

Vårdcentralen Aroma hör till dem som har en relativt låg andel äldre som hämtat ut tio eller fler läkemedel. Första kvartalet 2016 låg siffran på cirka 10 procent.

De vårdcentraler som har högst andel polyfarmaci i Jönköpings län ligger runt 16 procent.

– Vi har ändå ganska många äldre patienter, både på särskilda boenden och i hemsjukvården, men vi ser detta som ett jätteviktigt arbete. Det handlar om ett förhållningssätt som ska genomsyra alla patientmöten, säger Roland Lundgren.

Han ser många skäl till att hålla noggrann koll på äldre som får många läkemedel, inte minst alla de biverkningar som är kopplade till polyfarmaci, såsom dagtrötthet, påverkan på minnet och muskulär svaghet.

– Ibland kan biverkningar och interaktioner göra större skada än vad läkemedlet gör nytta. Vanliga inflammationsdämpare, som Iprén, ger hos äldre en ökad risk för både njursvikt och hjärtsvikt och stämningshöjare kan skapa rubbningar av salter och leda till förvirring. Det gäller att vara medveten om riskerna, ta prover och följa upp, säger han.

Läkemedelskommitténs riktlinjer, behandlingsmallar och listor över vilka läkemedel som kan vara olämpliga för äldre, ser han som en god hjälp i arbetet. Men att omprövning och utsättning av läkemedel är svårt och tidskrävande, håller han inte med om.

– Jag tycker inte det. Det är en naturlig del av patientmötet. Vi tar ut läkemedelslistor, går igenom dem med patienten och är vaksamma på biverkningar och interaktioner.

Saknar du något stöd i arbetet mot polyfarmaci?

– Nej. Vi följer hur vi ligger till i Diver och får råd från Socialstyrelsen när det gäller okloka läkemedel för äldre. Däremot tror jag att vi ännu bättre kan ta vara på den kompetens som regionens kliniska apotekare har. De är en utmärkt resurs, säger Roland Lundgren.

Miriam Carlsson, verksamhetschef, Öxnehaga vårdcentral i Huskvarna:

Att Öxnehaga vårdcentral hade en ovanligt hög andel polyfarmaci kom som en överraskning för verksamheten. Nu ser verksamhetschefen Miriam Carlsson det som en utmaning att vända trenden.

– Vi tar det här på största allvar och det ska bli spännande att få jobba med detta över yrkesgränserna, säger hon.

Trots ”chocken” över att höra till de vårdcentraler som har störst andel äldre som får många läkemedel säger Miriam Carlsson att hon är tacksam över att Läkemedelskommittén uppmärksammar problemet.

– Vi hade inte själva uppfattat att det var så här och känner nu att vi vill ta tag i det så fort som möjligt, säger hon.

En första genomgång av läkemedelslistor har dock gjort henne lite lugnare.

– Vi kan redan se att statistiken inte riktigt speglar verkligheten. Många patienter står på fler läkemedel än vad de i själva verket tar. Vi har helt enkelt varit dåliga på att städa i våra system. Att vi har två system, Pascal och Cosmic, gör inte saken enklare, säger Miriam Carlsson.

Vårdcentralen kommer nu att inleda ett arbete med att gå igenom förskrivningen till alla de äldre patienter som har många läkemedel.

– Det här är inte bara en fråga för läkarna, utan ett teamarbete. Varje gång man förnyar ett läkemedel så har man ett ansvar. I ledningsgruppen har vi också diskuterat möjligheten att ta hjälp av en apotekare. Nu ska vi skärpa till oss, säger Miriam Carlsson.

YVONNE PERSSON, redaktör

 

Uppdaterad: 2017-02-09
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion