Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-02-09 13.52

Förskrivaren - nytt nummer

Läkemedelskommitténs nyhetsbrev Förskrivaren innehåller bland annat artiklar om polyfarmaci, biosimilarer, nya rutiner för förskrivning av särskilda näringsprodukter och riktlinjer för stöd vid utsättning av läkemedel.

Ann-Charlotte Mattsson
Apotekaren Ann-Charlotte Mattssons arbete handlar mycket om att göra läkemedelsgenomgångar. Foto: Johan W Avby

Ann-Charlotte Mattsson har anställts av vårdcentralerna Rosenlund i Jönköping och Rosenhälsan i Huskvarna och berättar om sina arbetsuppgifter och hur hon kan tillföra kunskap i teamarbetet på vårdcentralerna.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd lanseras nästa år. I en intervju med Staffan Ekedahl, distriktsläkare och medicinsk rådgivare inom Region Jönköpings län får vi en beskrivning av planerna för kunskapsstödet. Staffan Ekedahl ingår i den nationella arbetsgruppen på SKL som arbetar med införandet.   

Anne Hiselius, klinisk apotekare i Region Jönköpings län förmedlar intryck från den brittiske professorn James Reason som forskat om hur vi kan organisera och strukturera hälso- och sjukvården bättre genom att lära oss förstå varför människor gör misstag.

Mårten Lindström, ordförande i läkemedelskommittén pekar i sin ledare på utmaningar som vi står inför under 2017, bland annat ökade läkemedelskostnader, åtgärder för att minska polyfarmacin bland äldre samt en resurskrävande uppgradering till Cosmic R8.1

Mera information

Förskrivaren 2017-1

 

 

Uppdaterad: 2017-02-09
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion