Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-02-14 16.26

Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden

I en jämförelse mellan landsting och regioner baserat på ett urval av indikatorer i Vården i siffror placerar sig Region Jönköpings län på tredje plats inom området läkemedelsbehandling

Region Jönköpings län på tredje plats inom området läkemedelsbehandling
Region Jönköpings län på tredje plats inom området läkemedelsbehandling

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen;

  • Förekomst av antibiotikabehandling i öppen vård (snart i Vården i siffror)
  • Penicillin V som andel av all antibiotika
  • Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotika
  • Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel
  • Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre
  • Lämpliga sömnmedel till äldre
  • Användning av antiinflammatoriska läkemedel hos äldre
  • Användning med antipsykotiska läkemedel hos äldre
  • Äldre med läkemedel som bör undvikas

Mera information

Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden

 

 

 

Uppdaterad: 2017-02-14
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion