Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-03-10 15.09

Synonymlistan har uppdaterats

För att underlätta hantering av läkemedel på länets vårdenheter har Läkemedelskommittén utarbetat en "synonymlista".

Synonymlistan baserar sig på Läkemedelsverkets lista över utbytbara preparat, se under rubriken förskrivning, och är kompletterad med preparat som inte finns med på Läkemedelsvekets lista, men som av länets kliniska apotekare bedömts vara utbytbara på länets sjukhus.

Synonymlistan uppdateras årligen och godkänns av läkarrepresentanter från Läkemedelskommittén.

Mera information

Synonymlista

 

Uppdaterad: 2017-03-10
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion