Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-03-17 16.03

Synonymlistan för ögondroppar till inneliggande patienter är uppdaterad

Synonymlistan för ögondroppar till inneliggande patienter som inte har med sig egna ögondroppar är uppdaterad.

För att förenkla lagerhållningen av ögondroppar kan sjuksköterska under vårdtiden byta ögondroppar enligt listan. Byte får endast ske om rutiner för detta finns i klinikens lokala instruktioner för läkemedelshantering som fastställts av verksamhetschef eller motsvarande. 

Listan finns som en länk i SVEPA samt på Regionens intranät.

Mera information

Läkemedelshantering (Regionen intranät)

Uppdaterad: 2017-03-20
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion