Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-03-30 8.02

Uppdatering av riktlinjer för hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt

Bland annat finns en uppdaterad riskbedömningsblankett för att underlätta bedömningen i vilken omfattning enheten använder läkemedel med bestående toxisk effekt samt vilka risker det medför.

Mera information

Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt.

Uppdaterad: 2017-03-30
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion