Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-04-03 12.23

Självstudie - Hantering och beredning av läkemedel med bestående toxisk effekt

Självstudien finns tillgänglig på intranätet för Region Jönköpings län och är en kort utbildning (bild och ljud) i hantering, beredning och administrering av läkemedel som kan ge en bestående toxisk effekt och som till största delen utgörs av antibiotika. Den består av tre korta delar; infusioner, injektioner och tabletter. Varje del visar hur sjuksköterskan ska arbeta med olika hjälpmedel och material för att skapa en säker arbetsmiljö.

Säker hantering i alla led.

Utbildningen poängterar vikten av säker hantering i alla led, från sjuksköterskan som bereder, till personer som vistas i samma miljö, till patienten som administreras läkemedlet och till dem som hanterar avfallet.

Hjälpmedel och material

I filmerna visas olika hjälpmedel och material som är upphandlade och kan därför beställas. Dessa utgör en bra grundnivå för att uppnå en säker hantering av toxiska läkemedel. Varje avdelning har själv ansvar för att göra en riskbedömning av sina läkemedel och vilka risker det innebär. Kanske kan filmen utgöra grunden för diskussionsmaterial under ett sjuksköterskemöte?

Obligatorisk utbildning

Utbildningen är obligatorisk för alla sjuksköterskor som hanterar läkemedel med bestående toxisk effekt.

Mera information - Lärandekalendern

Hantering och beredning av läkemedel med bestående toxisk effekt

Uppdaterad: 2017-04-25
Julia Nagy, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service