Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-07-07 14.15

NovoPen -säkerhetsinformation

Novo Nordisk har upptäckt att cylinderampullhållaren för insulin som använts i ett mindre antal batcher av NovoPen Echo och NovoPen5 kan spricka eller gå sönder om den utsätts för vissa kemikalier.

Om cylinderampullhållaren kommer i kontakt med vissa kemikalier, som till exempel finns i en del rengöringsmedel, kan den spricka eller gå sönder. Sprickbildningen orsakas av att plastmaterialet som används i cylinderampullhållarna i de påverkade batcherna kan försvagas. När pennan rengörs enligt beskrivningen i bruksanvisningen finns ingen anledning att misstänka att cylinderampullhållaren kommer att spricka.

Användning av injektionspenna med en sprucken/skadad cylinderampullhållarekan resultera i att utrustningen ger en lägre dos än vad som är avsett vilket kan leda till för högt blodsocker.

För patienter som använder cylinderampullbehållaren har NovoNordisk tagit fram patientinformation, se bifogad fil. Informera patienter som använder produkten.

Uppdaterad: 2017-07-07
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service