Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-07-14 13.25

Spädning och administrering av intravenös antibiotika/antimykotika

Nu finns en uppdatering av "Spädning och administrering av antibiotika/ antimykotika för vuxna" tillgänglig.

Listan används för att standardisera beredning av antibiotika och antimykotika för parenteralt bruk i Region Jönköpings län.
Det finns även motsvarande lista för IVA samt barn.

Läkemedelsmallarna i Cosmic innehåller samma information.

Listan finns i intranätet på sidan: Förteckning spädnings- och doseringskort i Region Jönköpings län.

Se raden Antibiotika/ antimykotika (flera preparat) och pdfen Sjukhus i Region Jönköpings län

Förteckning spädnings- och doseringskort i Region Jönköpings län (nytt fönster, intranätet, begränsad behörighet)

Uppdaterad: 2017-07-19
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service