Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-09-11 15.22

Frukostmöte för dig som arbetar på öppenvårdsapotek

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län vill pröva ett nytt sätt att utbyta information och erfarenheter med personer som jobbar på öppenvårdsapotek.

Läkemedelskommittén inbjuder till frukosmöte med personal som arbetar på länets öppenvårdsapotek.
Syftet är att öka samverkan mellan sjukvård och apotek med patientfokus.

Program:

  • Praktiska aspekter på läkemedelshantering ur ett patientperspektiv
  • Cosmic R8:1 – kommande uppgradering av Region Jönköpings läns journalsystem
  • Egenvård – läkemedel som bör förskrivas utan recept
  • Diskussion. Ta med dina frågor/ erfarenheter kring säker läkemedelshantering.
  • Övriga frågor

Tid och plats. Länssjukhuset Ryhov den 27 september kl 7.30-9.00

Anmälan görs till senast 170915. Ange namn, befattning samt apotek

Välkomna!

Malin Holmqvist (apotekare) och Anne Hiselius (apotekare/ läkemedelsstrateg)

Uppdaterad: 2017-09-11
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service