Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-09-25 14.50

Automatisk utsättning av vissa inaktuella ordinationer från Cosmic

I samband med uppdateringen av Cosmic kommer en automatisk utsättning av vissa inaktuella ordinationer ske. Syftet är att underlätta överföring av läkemedel till den nya versionen Cosmic R8.1 genom att minska andelen inaktuella ordinationer.

De ordinationer som sätts ut innan driftstart av Cosmic R8.1 är ordinationer med recept i Cosmic, men där senaste recept förskrevs för mer än två år sedan.
Detta kommer att göras enligt en modell som Region Halland har använt med lyckat resultat.  

Våra tester visar att det i Region Jönköpings län kommer att sättas ut ca 400 000 ordinationer. Detta av Region Jönköpings län totalt 1 739 856 aktuella ordinationer. Tester har visat att stor andel av de ordinationer som kommer sättas ut är t.ex. kortisonkrämer, allergiläkemedel samt smärtstillande läkemedel som patienter fått för tillfälliga besvär.

Alla ordinationer kommer att få utsättningsdatum 2017-10-09. Utsättningarna kommer att göras under loppet av ca 5 dagar, med början den 9 oktober. Under denna tid så ber vi er att vara uppmärksamma på inneliggande patienters läkemedelslistor så att ingen pågående ordination sätts ut fast den ska vara aktuell (var speciellt observant på dospatienters läkemedelslistor).

De automatiskt utsatta ordinationerna kan ses i fliken tidigare ordinationer i läkemedelslistan i R8.0 (dvs gamla läkemedelslistan i R8.1). Utsättningsorsaken kommer att vara ”Automatiskt utsatt (recept äldre än 2 år)” och i ordinationshistoriken kommer det stå ”senast ändrad av” Region Jönköpings län. Region Jönköpings län kommer även stå under ”sparad av” i fliken tidigare ordinationer.

Uppdaterad: 2017-09-25
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service