Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther
2015-10-16 12.35

Hemma bäst för Esther, inspirationsdag 6 oktober 2015

Under Esther-nätverkets inspirationsdag stod vården i hemmet i fokus: trygghet i hemmet, möjlighet att snabbt få komma hem från sjukhuset och ökade möjligheter till läkarbesök i hemmet var några exempel.

Johan Thuresson, fotograf: Helena Dovier
Johan Thuresson berättar om sin resa genom vården och vad som var vikitgt för honom

Runt 120 personer från hela länet och även från USA och Singapore deltog. Självklart fanns flera " Esthrar" i rummet. Dagen varvades med patient och anhörig berättelser,föreläsningar och workshops.

Dörren till vården ska vara vårdcentralen

Under en paneldebatt med Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, Karl Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun, och Lotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra Liv, diskuterades bland annat vikten av att anstränga sig för att få fram Esthers styrkor.

– I biståndsbedömningar och behovsanalyser behöver man tänka på vilka tillgångar Esther har, sade Karl Gudmundsson.

Mats Bojestig berättade att regionen poängterar primärvård och invånarstöd/egenvård mer och mer.

– Dörren till vården ska vara vårdcentralen, sade Mats Bojestig.

Panelen var överens om att Esther måste känna trygghet hemma utan att behöva mellanlanda på kommunal korttidsplats efter en sjukhusvistelse. För det krävs att kommunerna arbetar med hemteam och hemvård. Nu när kommunerna har tagit över hemsjukvården har de helt andra möjligheter att göra det jämfört med tidigare.

Flera workshops

Under inspirationsdagens eftermiddag hölls workshops  omkring psykiatrin. Det diskuterades bland annat om Esther ska få inverka på var vårdplaneringen ska ske och vad Esther kan behöva för att känna sig trygg hemma.

Esther-pärlor

Senioren Inge Werner är 92 år och mycket engagerad i Esther-nätverket. Han delade ut Esther-pärlor till fyra personer som har gjort särskilda insatser för Esther. Dessa var Birgitta Widestadh på Sävsjö vårdcentral, Lina Westman på kirurgkliniken på Höglandssjukhuset, Monica Gustavsson på Sävsjö kommun och senioren Margareta Adolfsson.

Dokumentation 6 oktober 2015

 

Uppdaterad: 2015-10-16
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion