Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2016-05-12 16.20

Utvecklingskraft - För ett bättre liv och välfärd för ALLA

Vi behöver utvecklingskraft när utmaningar och möjligheter går hand i hand!

Våra offentliga verksamheter utmanas av – olikheter i hälsa i befolkningen, moderniseringsbehov, digitalisering och en osäkerhet om nuvarande angreppssätt räcker till i våra offentliga system.

Möjligheterna är många – en tydligare involvering av dem vi är till för, tillvaratagande av nyvunna kunskaper inom prevention, rehabilitering och ett ledarskap som tar tillvara interprofessionell samverkan.

Att delta på Utvecklingskraft, är att möta den nya tiden och träffa medarbetare som genom innovativt arbete funnit vägvinnande arbetssätt.

Att delta på Utvecklingskraft är att nätverka och finna  inspiration för hur nya idéer kan tillämpas.

Välkommen till Utvecklingskraft den 7-8 september 2016 och träffa bland andra:

Maureen Bisognano, tidigare VD för USAs största hälso- och sjukvårdsorganisation IHI (Institute for Healthcare Improvement) kommer att prata om nytt ledarskap, teamwork och innovationsmodeller för att åstadkomma bättre hälsa och vård.

Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor.

Karin Wahlberg, läkare och författare med ett antal böcker av skilda karaktärer bakom sig; deckare, barnböcker, romaner och nu en självbiografisk bok. I "Cancerland tur & retur" speglar författaren sina olika roller i förhållande till cancer; som patient först och främst, men även läkare och författare.

Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping berättar om det moderna ledarskapet.

Marie Winald Karlström, utbildad musiklärare som nu arbetar som personlig assistent till sonen, Jesper, kommer föreläsa för oss om hur det är att vara modig nog att leva.

  • Detaljerat program och anmälan kommer att vara tillgänglig på Utvecklingskrafts webbsida: plus.rjl.se/utvecklingskraft den 26 maj 2016!
Uppdaterad: 2016-05-15
Rebecka Berger, Qulturum, Verksamhetsnära funktion