Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2016-06-17 11.33

Susanne Rolfner om äldre och psykisk ohälsa

Susanne Rolfner är en av talarna på Utvecklingskraft 2016. "Jag vill riva 65-årsgränsen och därmed se att äldre är ingen homogen grupp", säger hon i en kort intervju.

Susanne Rolfner
Susanne Rolfner

1) Kan du ge oss en liten inblick i vad din föreläsning ”Mellan äldreomsorg och psykiatri – om äldre och psykisk ohälsa.” kommer att handla om?
Den handlar om varför äldres psykiska ohälsa är osynligt. Om våra tankar, föreställningar och hur de påverkar vårt handlande. Är mormor en "supermormor" - eller super mormor?

2) Temat för årets konferens är ”Bättre liv och välfärd för ALLA”. Har du några personliga reflektioner eller tankar kring detta ämne?
Det är viktigt eftersom det tydligt uttrycks som "ALLA" - jag vill riva 65-årsgränsen och därmed se att "äldre" är ingen homogen grupp. Och det ställer stora krav på oss alla att analysera våra egna attityder och föreställningar, i vilka situationer är vi generaliserande.

3) Vad hoppas du få ut av ditt deltagande på Utvecklingskraft?
Mina förväntningar är att jag VET att Utvecklingskraft står för mod, kraft och en glimt i ögat. Så håll fast vid det så kommer Utvecklingskraft kunna medverka till att vi tillsammans kan förändra världen, ett steg i taget.

 

Läs mer om Susanne och övriga plenara föreläsare 

Uppdaterad: 2017-02-20
Anna Lindman, Qulturum, Verksamhetsnära funktion