Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2016-06-22 13.00

Gregory Golding om framtidens ledarskap

Hur utvecklar vi ett ledarskap som kan balansera effektivitet, kreativitet och mänsklighet för att nå samhällets behov? Det är en av frågorna som Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen Jönköping, kommer att prata om under sin föreläsning på Utvecklingskraft 2016.

Gregory Golding
Gregory Golding

1. Kan du ge oss en liten inblick i vad din föreläsning ”Framtidens utmaningar kräver ett modernt ledarskap” kommer att handla om?
Sedan 1900 talet har de flesta samhällen i västvärlden siktat mot effektivisering som till stor del grundar sig på Taylorism. Nu befinner vi oss i en värld där digitalisering skapar flera möjligheter till effektivisering. Dock möts vi av arbetsplatser där produktivitet minskar, sjukskrivningar ökar och många känner sig omotiverade gällande sitt jobb. Hur utvecklar vi ett ledarskap som kan balansera effektivitet, kreativitet och mänsklighet för att nå samhällets behov.

2. Kan du ge ett exempel på hur ”Bättre liv och välfärd för ALLA" är viktigt i ditt arbete?
Ett samhälle som tudelas och präglas av en konstant polarisering riskerar till slut att falla isär under sin egen obalanserade vikt. Ett bättre liv och välfärd för alla skapar förutsättningar för ett rikare samhälle.

3. Vilka är dina förväntningar på Utvecklingskraft 2016?
Inspiration som kan föda nya idéer och kreativitet.

Uppdaterad: 2017-02-20
Anna Lindman, Qulturum, Verksamhetsnära funktion