Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2016-07-01 10.00

Agneta Karlsson om regeringens syn på jämlik vård

Agneta Karlsson arbetar som statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström. På Utvecklingskraft kommer hon att berätta om hur regeringen jobbar för att vi ska få mer lika villkor inom vården - runt om i landet och mellan grupper.

Agneta Karlsson
Agneta Karlsson

Kan du ge oss en liten inblick i vad din föreläsning ”Regeringens syn på hur vi får en jämlik vård” kommer att handla om?
Jag kommer att berätta om hur vi på olika sätt försöker få mer lika villkor inom vården runt om i landet och mellan grupper. Det handlar bland annat om de stora satsningar på cancer, psykisk ohälsa och kvinnors hälsa som regeringen gör tillsammans med SKL och landstingen/regionerna.
 
Kan du ge ett exempel på hur ”Bättre liv och välfärd för ALLA" är viktigt i ditt arbete?
För mig är det helt grundläggande, ”alla ska med” helt enkelt. Det är särskilt viktigt när det gäller hälsa som vi vet är ojämlikt fördelad. De som har högre utbildning och inkomster har lättare att skaffa sig kunskaper och argumentera för sin sak. De har också många gånger råd att leva sundare. För mig är det viktigt att ge alla barn tidigt i livet goda förutsättningar att må bra hela livet, oavsett deras föräldrars utgångspunkter. Och då måste bland annat hälso- och sjukvården vara rustade för det.
 
Vilka är dina förväntningar på Utvecklingskraft 2016?
Att få veta mer om alla spännande idéer och tankar som finns om hur vi på riktigt utvecklar svensk hälso- och sjukvård så att vi når alla.
 

Uppdaterad: 2017-02-20
Anna Lindman, Qulturum, Verksamhetsnära funktion