Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2016-07-25 13.00

Karin Wahlberg - författare med flera perspektiv i förhållande till cancer

"Min föreläsning på Utvecklingskraft kommer att handla om det som hotar livet - och att då bli välkomnad i vården", säger Karin Wahlberg, författare, läkare men också f.d. cancerpatient.

Karin Wahlberg
Karin Wahlberg

Kan du ge oss en liten inblick i vad din föreläsning "Cancerland tur och retur" kommer att handla om?
Om det som hotar livet och att då bli välkomnad i vården. Att skilja mellan det vanliga och det farliga. Varför tänkte vi som vi gör? Behöver vi i vården oftare påminnas om för vem vi är till?
 
Årets tema för konferensen är "Bättre liv och välfärd för ALLA". Kan du ge ett exempel på hur detta är viktigt i ditt arbete?
I min vardag arbetar jag uteslutande med kvinnor. Kvinnors liv och villkor oavsett ålder och bakgrund, är sällan detsamma som mäns. Många kvinnor har inte tolkningsföreträde i sina egna liv, ens i Sverige. I min vardag är det viktigt att vara medveten om det.

Vilka är dina förväntningar på Utvecklingskraft 2016?
Det ska bli mycket spännande och lärorikt.
 

Uppdaterad: 2017-02-20
Anna Lindman, Qulturum, Verksamhetsnära funktion