Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2016-07-08 0.06

Möte med tidigare deltagare - Tina Sjöqvist

Tina Sjöqvist arbetar som vårdenhetschef på Södersjukhuset i Stockholm. Hon har tidigare besökt Utvecklingskraft tillsammans med tre medarbetare. "Jag rekommenderar chefkollegor att uppmuntra medarbetare till att delta. Det är givande för medarbetare att komma ut och visa upp sina förbättringsarbeten och känna stolthet", säger hon i en kort intervju.

Tina Sjöqvist
Tina Sjöqvist

Kan du ge ett exempel på något som du har tagit med dig från Utvecklingskraft som du har haft nytta av i ditt arbete?
Jag tog med mig några konkreta innovationer som vi provat och spridit på sjukhuset - och redan utvecklat lite själva. Såg också exempel på flera goda förbättringar i processarbete. Lyssnade på stimulerande föredrag. Hade med mig tre medarbetare som fick tillfälle att ställa ut förbättringsposters, de blev intervjuade och filmade av Ringla, de fick hålla korta föredrag. Allt detta bidrar till att medarbetare får möjligheten att komma ut och visa upp arbeten och presentera dem, känna stolthet som förhoppningsvis stimulerar och kanske leder fram till ett forskningsintresse.
 
Varför skulle du rekommendera en kollega att gå på Utvecklingskraft?

Framförallt skulle jag rekommendera chefkollegor att ta med sig/uppmuntra medarbetare att delta. Givande ur ett chefsperspektiv att göra något med sina medarbetare till en rimlig kostnad, få nya ideér och kunskap. Att vi övernattade förstärkte också den positiva upplevelsen för chef/medarbetare.
 
Vad hoppas du få ut av årets Utvecklingskraft?
Vi kommer visa flera nya förbättringsarbeten och söka nytt både i posters utställning och föreläsningar och utifrån det kanske nätverka, härma eller kanske stimulera andra utställare att titta på våra ideer.
 
 

Uppdaterad: 2017-02-20
Anna Lindman, Qulturum, Verksamhetsnära funktion