Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2017-05-05 16.20

3 snabba frågor till Göran Stiernstedt

Hösten 2013 utsågs Göran Stiernstedt av regeringen till nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. I år kommer han till Utvecklingskraft/Nationell HFS-konfenerens för att bland annat ge en bakgrund till sin utredning om satsningen på primärvård.

Göran Stiernstedt
Göran Stiernstedt

Kan du ge oss en liten inblick i vad din föreläsning kommer att handla om?
De stora förändringar i struktur och arbetssätt som svensk vård behöver genomgå. Starkare närvård inklusive nära samvekan med kommunerna och ett mer hälsoinriktat arbetssätt.

Vad är viktigt för dig i mötet med vården?
Bra tillgänglighet, bli lyssnad på och ha inflytande på min egen vård.

Vad tror du att Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens 2017 kan bidra med?
Att lyfta fram och peka på behovet av förändringar.

 

Uppdaterad: 2017-05-05
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion