Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-04-05 9.23

Antibiotika och penicillinallergi

Marina Nylin, ST-läkare Tranås Vårdcentral har under sitt obligatoriska vetenskapliga ST-arbete studerat användning av bredspektrumantibiotika i primärvård och samband med reell penicillinallergi.

Antibiotika används som behandling mot bakteriella infektioner. Här i Sverige är penicillin ett vanligt antibiotika som är relativt skonsamt men samtidigt ännu effektivt mot de vanligaste bakterierna vi har här.

Att ofta använda ett antibiotikum som är effektivt mot ännu fler typer av bakterier, det vill säga har ett bredare antibakteriellt spektrum, riskerar att sålla fram mer motståndskraftiga bakterier. En anledning att välja ett annat antibiotikum än penicillin är om patienten har en misstänkt allergi mot penicillin. Reaktioner i huden är dock vanligt vid antibiotikaintag och behöver inte tyda på allergi.

Studiens målsättning var att belysa orsakerna till att läkare på vårdcentral förskriver bredspektrumantibiotika samt att pröva de möjligheter som finns på vårdcentral att utreda lindriga reaktioner i samband med penicillinintag.

I den första delen analyserades motiveringen till 246 recept utskrivna på Tranås vårdcentral. Den största delen av recepten följde gängse behandlingsrekommendationer för de diagnoser som var misstänkta.

Av 246 recept skrevs 28 stycken på misstanken om att patienten var allergisk mot penicillin. Av dessa kontaktades lämpliga kandidater för studien via brev och telefon. Via skriftlig information från journaler och muntlig information från patienterna kunde fyra patienter sållas fram. Dessa hade enbart haft lindriga reaktioner vid tidigare penicillinintag. De testades vidare med blodprov och pricktest i huden. I lämpliga fall, fick de sedan en dos med penicillin på vårdcentralen. Ingen av de fyra patienterna visade sig ha en allergi som man behöver ta hänsyn till vid antibiotikabehandling.

Sammanfattningsvis är utredning på vårdcentral av lindriga reaktioner på penicillin fullt möjlig och viktig.

Uppdaterad: 2016-04-05
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion