Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-04-06 8.50

Grattis till Vetenskapliga priset!

Ing-Marie Einemo och Andreas Matussek har blivit utsedda av Futurums forskningsråd, till pristagare för bästa vetenskapliga arbete - för att utveckla arbete på vetenskaplig grund, inom Region Jönköpings län.

Andreas Matussek och Ing-Marie Einemo får Region Jönköpings läns vetenskapliga pris
Andreas Matussek och Ing-Marie Einemo får Region Jönköpings läns vetenskapliga pris

Studien har sin utgångspunkt i Ing-Marie Einemos masteruppsats som handleddes av Andreas Matussek.

Fångar upp sjukdomsfall genom screening

Ing-Marie Einemo som är smittskyddssjuksköterska vid  Region Jönköpings län och Andreas Matussek, verksamhetschef vid laboratoriemedicin beskriver i studien värdet av att screena alla barn under tio år med diarrésjukdom för EHEC. De fann att man hittar minst lika många och svåra EHEC-fall i screeninggruppen.

Fler regioner och landsting följer efter

-EHEC kan vara en allvarlig sjukdom för barn och är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen, så tidig och snabb diagnosticering är av vikt för barnet och för samhället. Studien poängterar vikten av screening och kommer att leda till att fler regioner och landsting kommer att börja screena för EHEC, säger Peter Iveroth, smittskyddläkare, Region Jönköpings län.

Futurums forskningsråd som utser den årliga pristagaren motiverar sitt val på följande vis:

"Pristagarna har förtjänstfullt under en tio-årsperiod utvärderat effekten av bakteriescreening hos barn med diarrésjukdom för att identifiera infektioner som kan orsaka akut njursvikt.  Resultatet av studien är kliniskt betydelsefullt och kommer att leda till ett förändrat arbetssätt i lokal hälso- och sjukvård samt sannolikt även nationellt".

Prisutdelningen sker i Regionfullmäktige den 19 april 2016, året som avses är 2015 då det utnämnda arbetet är gjort.

Läs forskningsartikeln i "Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society"

Mer information om Andreas Matusseks och Ing-Marie Einemos forskning om EHEC-screening, finns i personaltidningen Pulsen 2015:1.

Uppdaterad: 2016-05-09
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion