Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-05-13 8.00

Maria Mauritz blev "Årets pedagog"

"En enorm vilja att ge studenterna förståelse kring hur teorin fungerar i praktiken samt pedagogiska färdigheter utöver det vanliga." Så motiverar studenterna vid Medicinska fakulteten och studentkåren Consensus valet av Maria Mauritz som "Årets pedagog".

Maria Mauritz "Årets pedagog", foto: Jonas Lind
Maria Mauritz "Årets pedagog", foto: Jonas Lind

Pristagaren för "Årets pedagog", Maria Mauritz, är distriktsläkare och studenthandledare på Råslätt i Jönköping och kommer i kontakt med studenterna genom bland annat deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Studenter nominerar pedagog

Årets Pedagog är en utmärkelse vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, som syftar till att premiera goda pedagoger och visa dem uppskattning från studenterna. Utmärkelsen delas ut till en lärare per läsår, som nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott. Vid en ceremoni den 11 maj delade Consensus ut priset ”Årets pedagog”.

– Detta året tilldelades priset som årets pedagog inte någon lärare som en ofta kanske förknippar med någon som föreläser eller leder basgrupper, utan till Maria som på ett förtjänstfullt sätt är involverad i handledning av läkarstudenter som antingen är ute på VFU eller har strimma (Läkarstudenternas utbildning i patientkommunikation). Maria är även involverad i utbildning av VFU-ansvariga läkare, säger Håkan Edler, utbildningsutvecklare på Consensus.

Motivering till priset

"Maria har en enorm vilja att ge studenterna förståelse kring hur teorin fungerar i praktiken samt pedagogiska färdigheter utöver det vanliga. Vare sig hon talar med oss studenter eller patienter har hon en förmåga att kommunicera på en nivå som är passande för tiden, platsen och individen. Hon lyckas alltid upprätthålla en bra balans mellan personlighet och professionalitet. Maria är en läromästare i helhetssyn och applicerar detta tankesätt på allt. Hon låter oss studenter tänka kring fallen och vara delaktiga i utredning, provtagning och åtgärd. Man känner stor trygghet i att våga "vara läkare" med Maria som handledare. Maria är en förebild och det är inspirerande att se människor hon hjälpt genom sitt förhållningssätt. Förhoppningsvis får alla möjligheten att träffa denna eldsjäl någon gång!"

Uppdaterad: 2016-05-13
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion