Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-05-17 8.01

Nytt avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom Region Jönköpings län

Avtalet gäller samverkan mellan Region Jönköpings län och Jönköping University i frågor som rör studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Arbetsterapeutstudent på VFU
Arbetsterapeutstudent på VFU

Avtalet gäller till 31 december 2018. Futurum - akademin för hälsa och vård är den enhet inom Region Jönköpings län som ansvarar för studentarbetet.

Uppdaterad: 2016-05-17
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion