Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-05-26 10.17

Tvådagarskurs i Fysioterapi vid yrsel och balansrubbningar

Kursen äger rum i Jönköping den 27 september och 14 oktober 2016. Kursledare är Ann-Sofi Kammerlind, Leg sjukgymnast och Med Dr, Futurum, Region Jönköpings län.

Tvådagarskurs i Fysioterapi vid yrsel och balansrubbningar
Tvådagarskurs i Fysioterapi vid yrsel och balansrubbningar

Kursen vänder sig till: Sjukgymnaster/fysioterapeuter anställda i Region Jönköpings län (även privata vårdcentraler inom vårdval) och i kommunerna i Jönköpings län.

Innehåll

Program tisdagen den 27 september

09.00-09.20 Information och presentation

09.20-10.10 Balansens anatomi och fysiologi

10.10-10.30 Fika

10.30-11.00 Balansens anatomi och fysiologi, introduktion yrsel

11.00-12.00 Godartad lägesyrsel

12.00-12.30 Akut perifert vestibulärt bortfall

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Praktiska övningar (nystagmus, diagnosticering och behandling av godartad lägesyrsel,

kompensationsträning efter akut perifert vestibulärt bortfall)

14.30-15.00 Fika

15.00-15.30 Fortsättning praktiska övningar

15.30-16.00 Långsamt perifert vestibulärt bortfall och cervikogen yrsel

Program fredagen den 14 oktober

09.00-10.00 Centralneurologisk yrsel, åldersrelaterad yrsel, Menieres sjukdom och migränrelaterad yrsel

10.00-10.30 Fika

10.30-11.30 Sjukgymnastisk bedömning

11.30-12.00 Praktiska övningar: balansträning i grupp

12.00-12.30 Ytterligare balanstester

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.15 Praktiska övningar: Patientfall

14.15-15.00 Avslutande diskussion och frågor samt fika

Mer information och anmälan

Uppdaterad: 2016-05-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion