Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-08-31 11.33

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

"Mycket gula stafylokocker i handeksem är en risk i sjukvården", säger Sara Mernelius, molekylärbiolog, vid Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län.

Personer med handeksem har oftare och fler gula stafylokocker (Staphylococcus aureus) på sin händer än personer utan handeksem. Dessutom har de personer som har svåra handeksem oftare gula stafylokocker på händerna jämfört med dem som har mildare eksem.

Tidigare studier har visat att det är vanligt att personer som jobbar i vården har handeksem. För att förhindra att bakterier sprids från vårdpersonalens händer till patienter är korrekt handhygien viktigt. Dessvärre har personer med handeksem ofta svårt att sköta den handhygien som krävs i yrket, eftersom handdesinfektion upplevs smärtsam. Därför är det viktigt att vårdpersonal får behandling för sina handeksem och att hitta alternativa sätt för dem att sköta sin handhygien.

Tidigare studier har visat en hög förekomst av gula stafylokocker hos personer med en annan hudsjukdom som heter atopisk dermatit, men få forskare har tidigare studerat sambandet mellan handeksem och gula stafylokocker.

Den gula stafylokocken är en del av normalfloran hos ungefär hälften av befolkningen. Bakterien kan även ge infektioner, allt från hud- och mjukdelsinfektioner till livshotande blodförgiftning och hjärtklaffsinfektioner. I Sverige kan man oftast behandla infektioner orsakade av gula stafylokocker med antibiotika men i stora delar av världen är bakterien motståndskraftig mot våra vanligaste antibiotika.

Kontakt:
Sara Mernelius
036-322726
 

Uppdaterad: 2016-08-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion