Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-09-22 16.07

Ny forskarutbildningen har startat på Futurum - akademin för hälsa och vård

Kursen har lockat 14 kliniskt verksamma medarbetare från olika professioner och verksamheter inom Region Jönköpings län. Syftet med utbildningen är att stimulera intresset och ge praktiska kunskaper i klinisk forskningsmetodik och stimulera intresset för klinisk forskning.

Forskarutbildningen har startat på Futurum
Forskarutbildningen har startat på Futurum

Deltagarna har kommit olika långt i sin forskarutbildning, någon har längre erfarenhet och är redan inskriven som doktorand vid Linköpings Universitet. Andra har nyligen påbörjat sitt forskningsprojekt.

-Kursen ingår som en bas i doktorandstudierna, men den är också viktig i det nätverksbyggande man som doktorand och forskare har så stor nytta av, säger Margaretha Stenmarker, forskningsledare och en av de kursansvariga.

En av deltagarna i kursen, Walid El-Saadi, ST-läkare inom kardiologi, tycker det är en bra kurs:

-Jag har blivit rekommenderad att gå utbildningen och det är trevligt att ta del av ny kunskap.

Futurum och Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin (IKE) vid Medicinska fakulteten i Linköping arrangerar tillsammans forskarutbildningskursen som ger 16 högskolepoäng. Avsikten är också att tillsammans med Medicinska fakulteten i Linköping, regionalt skapa en forskarutbildning anpassad till de förutsättningar som finns inom Region Jönköpings län.

Uppdaterad: 2016-09-22
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion