Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-03-03 10.47

Kurser i Statistica, Excel och EsMaker

Futurum erbjuder kurser i programmen Statistica, Excel och EsMaker för dig som forskar eller planerar att påbörja forskning.

För undervisning och/eller support med Spss kontakta Bo Rolander på e-mail adress:

Esmaker  kurs nybörjare

- Hur en enkät skapas

-Utskick/publicering av enkät

-Analys av data

Mer information och anmälan:

http://intra.rjl.se/education_calendar.jsf?view=date&show=1&sub=80283_true&loc=J%C3%B6nk%C3%B6ping&txt

...........................................................................

Excel - nybörjarkurs

Skapa databas och mata in data

Formatera celler

Summera siffror i kolumner eller rader

Sortera i nummerordning och bokstavsordning

Sidhuvuden och sidfot

Skapa autofilter

Lägga till rader, kolumner eller kalkylblad

Att söka efter ord eller siffror och hur dessa kan ersättas

Infoga kolumner och rader

 Tabeller och diagram

Mer information och anmälan:

http://intra.rjl.se/education_calendar.jsf?view=date&show=1&sub=80283_true&loc=J%C3%B6nk%C3%B6ping&txt

-----------------------------------------------------------------

Excel – fortsättningskurs

• Interna och externa länkar
• Konsolidering

• Villkorsstyrd formatering - regler för markering av celler
• Dela upp text i flera kolumner och slå samman flera kolumner

• Beskrivande statistik

• Statistiska tester och korrelation

• Leta rad - jämföra text mellan två formulär

• Tabeller och diagram

• Pivottabeller - pivotdiagram

• Sortera och filtrera

• Infoga funktioner

• Att spela in ett macro, enkel tillämpning
• Skapa databas för export till statistikprogram

Mer information och anmälan:

http://intra.rjl.se/education_calendar.jsf?view=date&show=1&sub=80283_true&loc=J%C3%B6nk%C3%B6ping&txt

____________________________________________________________

Statistica  kurstillfälle 1

Kursinnehåll  (Kursen består av tre delar som bygger på varandra)

Hur man matar in, redigerar och definierar sina data
Hämta in data som sparats i t.ex. kalkylblad och databaser
Grundläggande beskrivande och utforskande dataanalys
Selektera, sortera och skapa delgrupper i datamaterialet
Tolkning av resultat
Kontrollera resultaten i Statistica samt filhantering
Hämta och spara filer från Excel och SPSS/Statistica
Skapa grafik

Mer information och anmälan:

http://intra.rjl.se/education_calendar.jsf?view=date&show=1&sub=80283_true&loc=J%C3%B6nk%C3%B6ping&txt

-----------------------------------------------------------------

Statistica  kurstillfälle 2

Repetition av momenten vid kurstillfälle 1

Skapa en databas utifrån en enkät

Mata in data från en gjord datainsamling

Tillämpa selektions verktyg i dataprogrammet

Slå ihop variabler samt skapa nya grupper

Ta fram beskrivande statistik i tabeller och grafer

Göra enklare dataanalyser såsom korelationer och hypotesprövningar

Mer information och anmälan:

http://intra.rjl.se/education_calendar.jsf?view=date&show=1&sub=80283_true&loc=J%C3%B6nk%C3%B6ping&txt

-----------------------------------------------------------------

Statistica  kurstillfälle 3

Repetition från tillfälle 1 och 2

Andra typer av filter i databasen - Autofilter

Skapa grupper i datamaterialet - Bundle manager

Vrida databasen - Transpose

Enkel linjär regression

Enklare variansanalyser

Mer information och anmälan:

http://intra.rjl.se/education_calendar.jsf?view=date&show=1&sub=80283_true&loc=J%C3%B6nk%C3%B6ping&txt

Uppdaterad: 2017-03-03
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion