Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-10-24 11.01

Forskningsbaserad kunskap i vårdbyggandet

Forskning visar att en god och läkande vårdarkitektur kan förbättra patientsäkerheten, korta vårdtider och minska stressen hos personal, patienter och anhöriga.

Helle Wijk, foto: Göran Henriks
Helle Wijk, foto: Göran Henriks

Region Jönköpings län har tagit initiativet till ett välbesökt seminarium om forskningsbaserad kunskap i vårdbyggandet, som ägde rum den 6 oktober på Qulturum och Futurum. Deltagare var representanter från vård, omsorg, akademi och byggnadsbransch. Som exempel tog föreläsarna upp ämnen som "Evidensbaserad Design, en förutsättning för personcentrerad vård", "Utemiljöns betydelse i vården", "Metoder för att ta fram ljusmiljöer i vårdbyggande" och "Flexibla byggnader för en föränderlig vård".

Samverkan för kunskap

För att möta behovet av forskningsbaserad kunskap i vårdbyggandet etablerades 2011 ett samarbete mellan 15 svenska landsting i syd- och mellansverige (PTS - gruppen) och Chalmers. Med bred regional förankring utvecklas här ett ”evidensbaserade konceptprogram för vårdbyggnader”. För att stödja framtagandet av ny forskning inrättade Region Jönköpings län tre år senare en FoU-fond för att stödja den fastighetsrelaterade forskningsdelen vid investeringar i vårdens lokaler.

-Vårdmiljön är komplex och består av såväl fysisk som psykosocial dimension, vi är alla olika - även när vi är 85, säger Helle Wijk, docent Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och en av föreläsarna under dagen.

Vårdarkitektur för bättre patientsäkerhet

En läkande vårdmiljö handlar till exempel om att bygga enpatientrum med egen toalett för att förhindra spridningen av vårdrelaterade infektioner, eller att förse vårdrum med naturutblickar, dagsljus och plats för anhöriga vilket främjar rehabiliteringen.

Det kan också innebära att skapa en tyst och visuellt lugn miljö i intensivvården, eller om att utrusta läkemedelsrum med reglerbar ljussättning så att inte läkemedel hanteras fel. Om vård och arkitektur samverkar främjas hälsa, välbefinnande och arbetsmiljö – vilket på samma gång gynnar både ekonomi och kvalitet i form av kortare vårdtider och köer, färre fel och bättre utnyttjade resurser.

- En fungerande vardag, upplevelse av självständighet, att få behålla sina vanor och vara den man är, är nyckeln. Där miljön stärker känsklan av kontroll, säger Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings län.

Liten forskningsbudget

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting investerar landstingen drygt 12 miljarder kronor om året i vårdbyggnader. Samtidigt satsar Sverige knappa 10 miljoner kronor per år på forskning och vetenskaplig uppföljning om hur vårdbyggnader kan bidra till en läkande vårdmiljö . Det innebär att forskningsmedlen inte ens motsvarar 1 promille av vårdsektorns investeringar.

Ulla Hansson Green

Uppdaterad: 2016-10-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion