Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-11-01 13.54

Grattis Margaretha Stenmarker - Månadens Jönköpingsbo

Margaretha Stenmarker, barnonkolog och biträdande verksamhetschef på Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län, utbildar sjuksköterskor och läkare via Barncancerfonden och Karolinska Institutet och är en flitig och hyllad forskare och föreläsare som tycker att mötet med sjuka barn och deras familjer är det viktigaste.

Margaretha Stenmarker, barnonkolog och Månadens Jönköpingsbo
Margaretha Stenmarker, barnonkolog och Månadens Jönköpingsbo

— Allt omsätts i mötet, även i de svåraste stunder känner jag en djup meningsfullhet, säger Margaretha Stenmarker, vars forskning bland annat handlat om att undersöka hur läkare hanterar att arbeta i en miljö som innebär så mycket sorg, smärta och skräck.

Jönköpingspostens motivering

Margareta Stenmarker har via sin forskning gjort Jönköping och Ryhov känt såväl inom som utom Sveriges gränser.

Hon har också betytt oerhört mycket för alla de studenter, läkarkollegor och sjuksköterskor som hon utbildat i den svåra konsten att möta och vårda barn med cancer.

Allra störst betydelse har hon haft för de barn och föräldrar som hon mött med värme och förstaklassig vård i livets svåraste stunder.

Priset som Månadens Jönköpingsbo delades ut av Jönköpingsposten den 27 oktober 2016.

Artikel och film, Jönköpingsposten den 29 oktober 2016, 

Uppdaterad: 2016-11-01
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion