Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-01-16 11.37

Jönköpingsforskare med flera - om teambaserad vård i Vetenskapsradion

Inom vården har olika yrkesgrupper alltid behövt samarbeta, men teambaserad vård går några steg till på vägen. Lyssna på de båda programmen som sändes på Vetenskapsradion den 10 januari.

Teambaserad vård
Teambaserad vård

Det handlar om att skapa en vi-känsla bortom läkarnas "vi" och undersköterskornas "vi". Teamen försöker lära av, med och om varandra, för att på bästa sätt få ihop människor, kompetenser och resurser kring patienterna.

Vetenskapsradion besöker neonatalvårdsenheten på Ryhovs sjukhus och Hälsohögskolan i Jönköping.

Boel Andersson Gäre , professor och forskningschef vid Region Jönköpings län, berättar om teambaserad vård på vetenskapsradion den 10 januari (1,26 min).

I programmet medverkar Eva Liljenberg, barnsköterska vid Ryhovs sjukhus, Maria Ström, enhetschef, Fredrik Ingemansson, läkare, Barbro Lundström, enhetschef, Eva Bohlin, barnsköterska, Hanna Ohlin, sjuksköterska, Susanne Kvarnström, forskare Region Östergötland, Anna Sundström, nybliven mamma från Linköping, Mathias Karlsson, nybliven pappa från Linköping, och Boel Andersson-Gäre, forskningschef, Region Jönköping och professor vid Hälsohögskolan Jönköping.

Patienter och medarbetare från Region Jönköpings län (se ovan berättar om teambaserad vård på Vetenskapsradion den 10 januari. (19 min)

Uppdaterad: 2017-01-16
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion