Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-05-23 7.55

Vetenskapsradion sänder om fästingforskning

Lyssna på programmen i efterhand! Projektet heter ScandTick Innovation och är ett av Skandinaviens största pågående forskningsprojekt om fästingar och fästingburna sjukdomar. Forskningen leds från Region Jönköpings län, Futurum.

Fästingar i olika stadier
Fästingar i olika stadier

Minska antalet fästingburna infektioner hos människor och djur

Syftet med projektet är att minska förekomsten av fästingrelaterade infektioner hos människor och djur i Skandinavien, genom att ta fram bättre redskap för diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder.

I projektet deltar 11 svenska, danska och norska parter från myndigheter och lärosäten och EU:s Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack är huvudfinansiär.

Samverkan möjliggör bred forskning

- Den breda samverkan mellan länderna ger möjligheter till forskning som skulle vara svår att genomföra annars, den bidrar till en bredd, såväl geografiskt som över vetenskapsområden. Bland forskarna finns läkare, biologer, veterinärer, ekologer, biomedicinska analytiker, folkhälsoplanerare, hälsoekonomer med flera professioner och sammanlagt är det ett hundratal seniora och juniora forskare som ingår i projektet, säger Ulla Hansson Green, projektkoordinator, Futurum - akademin för hälsa och vård.

Det finns ett stort intresse för fästingforskning

Vid en halvtidskonferens i början av maj presenterades forskningen och Vetenskapsradion, ekot med flera medier var på plats.

Du kan lyssna på Vetenskapsradion; Vetandets värld och nyhetsinslag här:

Mer information om ScandTick Innovation 

 

Uppdaterad: 2017-05-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion