Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-08-17 14.04

Nationellt uppdrag för klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län, har fått uppdraget som nationellt referenslaboratorium för borrelia, tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, och för parasitologi, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Karolinska universitetssjukhuset.

Fästingar på hud
Fästingar på hud

 - Vi kommer tillsammans med våra samarbetspartners att utgöra en nationell resurs när det gäller diagnostikstöd till sjukvården och andra laboratorier. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning och forskning inom området, säger Anna J Henningsson, medicinsk chef klinisk mikrobiologi.

Förstärker kompetensen

Klinisk mikrobiologi har under lång tid arbetat med att utvärdera och förbättra diagnostikmetoderna, berättar Anna J Henningsson.

– Uppdraget som referenslaboratorium ger oss möjlighet att fortsätta utveckla och förstärka vår kompetens när det gäller fästingburna infektioner och tarmparasiter.

Inom Region Jönköpings län finns en bred kompetens inom området fästingburna infektioner, och organisationen är också leadpartner i ett av EU finansierat skandinaviskt samarbets- och forskningsprojekt om fästingar och fästingburna infektioner: ScandTick Innovation.

Uppdraget som referenslaboratorium för borrelia och parasitologi gäller under perioden 1 juli 2017 till och med 31 december 2019 med möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan.

Kontakt

Anna J Henningsson
Medicinsk chef klinisk mikrobiologi

Uppdaterad: 2017-08-17
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion