Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-08-29 8.37

Universitetslektor i klinisk vetenskap

Läkarutbildningen vid Linköpings universitet kommer att decentraliseras från och med termin 6. Jönköping är en av tre nya studieorter och arbetet med att tillsätta tjänster pågår.

De första läkarstudenterna kommer hit januari 2019. För att genomföra detta uppdrag kommer ett antal lärartjänster att inrättas. Fyra kombinerade lektorat med grundanställning vid Linköpings universitet samt tio adjungerade lektorat med grundanställning i Region Jönköpings län.

Den fjärde kombinationstjänsten  är nu utlyst med sista ansökningsdatum den 2017-09-22. För att vara formellt behörig krävs dels avlagd medicinsk doktorsexamen och specialistläkarkompetens.

Mer information om tjänsten på LiU:s webbplats

Uppdaterad: 2017-08-29
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion