Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-10-12 11.19

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

En studie om läkemedelsinteraktion mellan allopurinol och tiopuriner i cellförsök har utförts med bland andra Sofie Haglund, med flera forskare från Laboratoiemedicin, Region Jönköpings län.

Tiopuriner (tex azatioprin och 6-merkaptopurin) är immunmodulerande läkemedel som används bland annat vid inflammatorisk tarmssjukdom. Allopurinol utvecklades ursprungligen för att förstärka effekten av tiopuriner men visade sig vara för potent och fann sedermera sin användning vid behandling av gikt.

På senare år har samtidig behandling med dessa läkemedel optimerats och åter tagits i bruk. Kombinationen har framgångsrikt använts för tiopurinbehandlade patienter som visar ett så kallat skevt omsättningsmönster av läkemedlet, vilket är kopplat till sämre behandlingsutfall.

Kombinationsbehandlingen ställer om omsättningen av tiopurinerna så att behandlingsutfallet förbättras med färre biverkningar hos dessa patienter. Mekanismen med vilken allopurinol ger denna omställning är dock okänd.

Här undersöktes effekten av tilläggsbehandling av allopurinol till 6-merkaptopurin på uttrycket av en panel av gener och på koncentrationen aktiva läkemedelsmetaboliter, som bildas från tiopurinerna, i två cellinjer med förmåga att omsätta tiopuriner.

Resultaten illustrerar hur komplex omsättningen av tiopuriner är. Den tidigare beskrivna effekten av allopurinol på omsättningen av tiopuriner som ses i kroppen i röda blodkroppar kunde inte återskapas i våra cellförsök. Sammanlagt påverkades uttrycket av 19 gener då allopurinol lades till 6-merkaptopurin. Majoriteten av dem interagerade med gener vid riskanlag som tidigare kopplats till inflammatorisk tarmsjukdom, då de studerades i en sk nätverksanalys.

De identifierade generna antyder att både omsättning och transport kan påverka koncentrationen av läkemedelsmetaboliter i celler och deras fördelning mellan vita och röda blodkroppar.

Såväl de reglerade, som de interagerande generna utgör kandidater värdefulla att studera vidare i tarmslemhinnan eller i levervävnad för att öka kunskapen kring allopurinols mekanismer i relation till omsättningen av tiopuriner vid inflammatorisk tarmsjukdom ytterligare.

Studien har utförts i ett samarbete mellan Sofie Haglund, Svante Vikingsson, Sven Almer och Jan Söderman, som är verksamma vid Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län, Avdelningen för Läkemedelsforskning (IMH), Linköpings Universitet och Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska Institutet, Solna, Stockholm.

Uppdaterad: 2017-10-12
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion